Osnovna zadaća Komunalnog društva Vrsi infrastruktura d.o.o. je da u suradnji s osnivačem te u okviru prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojem društvo djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg upravljanja društvom.

Komunalno društvo Vrsi infrastruktura d.o.o. je osnovano 2010. godine, upisano u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa 02790807, dok je OIB 82024419318. Sjedište Društva je u Vrsima, na adresi Put Gospe od Jasenova 16a.

Osnivač i član trgovačkog društva je Općina Vrsi s temeljnim ulogom od 100% temeljnog kapitala.

Organe Komunalnog društva čine Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

REGISTRIRANE DJELATNOSTI

 • Građenje, projektiranje i nadzor
 • Kupnja i prodaja robe
 • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • Pružanje usluga smještaja
 • Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • Turističke usluge u nautičkom turizmu
 • Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu i dr.
 • Ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
 • Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • Organiziranje sportskih aktivnosti, kulturnih i sličnih priredbi
 • Prijevoz morem i priobaljem
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje čistoće javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
 • Prijevoz putnika u javnom prometu
 • Tržnice na malo
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Održavanje javne rasvjete
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Upravljanje i održavanje parkirališta
 • Održavanje i uređenje plaža
 • Održavanje i upravljanje lučicama i vezovima
 • Djelatnost marina
 • Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata

Organizacijska struktura

Vlasnici
Općina Vrsi, član društva

Osoba ovlaštena za zastupanje
Zdenko Kojić, član uprave

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača
Sve pritužbe treba dostavite u pisanom obliku na adresu: Komunalno društvo Vrsi infrastruktura d.o.o., Povjerenstvo za reklamacije potrošača, Put Gospe od Jasenova 16a, 23235 Vrsi.

Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti potrošačima na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.