U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) kojim se regulira i uređuje pravo na pristup informacijama Vrsi infrastruktura d.o.o. ima službenika za informiranje: Zdenko Kojić.

091 360 6254

infrastruktura@vrsi.hr

U prilogu ćete naći obrasce za pristup informacijama. Sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj. U suglasnosti sa člankom 6. informacije trebaju biti dostupne svakoj domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi.

U nastavku možete naći potrebne dokumente:

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

ZAHTJEV-ZA-PONOVNU-UPORABU-INFORMACIJA_1

ZAHTJEV-ZA-PRISTUP-INFORMACIJAMA_1

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”. Sukladno odredbama gore navedenog zakona komunalno društvo Vrsi infrastruktura d.o.o na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika, a mnogi su dodatno istaknuti na naslovnoj stranici i podstranicama te tematski povezanim podstranicama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva komunalnom društvu Vrsi infrastruktura d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • pisanim putem na adresu: Vrsi infrastruktura d.o.o., Put Gospe od Jasenova 16a, 23235 Vrsi
 • putem elektroničke pošte: infrastruktura@vrsi.hr
 • telefonom na broj: 091 360 6254
 • telefaksom na broj: 023/359-508

Komunalno društvo Vrsi infrastruktura d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak).

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 €
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,04 €
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 €
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 €
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 €
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 €
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 € za 64 GB, 19,91 € za 32 GB, 15,93 € za 16 GB, 6,64 € za 8 GB, 3,98 € za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 €
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 €

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti sa ove stranice.


Službeni dokumenti